Kennismaking

Om tot een samenwerking te komen moet je elkaar eerst leren kennen. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek analyseren wij je situatie als (startende) ondernemer en kun jij gevoel krijgen wat we voor je kunnen betekenen.
Op basis van het kennismakingsgesprek wordt zowel vanuit Sensazione als vanuit jou als klant een go / no go beslissing genomen. Hierna wordt een traject opgestart, waarbij een aantal fasen te onderkennen zijn.

rsz_1shutterstock_267421745

Fasen bij een starter:

  • Conceptiefase: in deze fase gaat het er vooral om dat je heel goed bedenkt wat je gaat doen. Sensazione is er om te klankborden, wij helpen je met de businessplanning en kunnen je sterke en zwakke punten qua ondernemerschap identificeren. Wij gebruiken ons netwerk voor de zoektocht naar een investeerder en / of de introductie bij een bank;

 

  • Incubatiefase: het product is verder ontwikkeld, je aandacht wordt verlegd naar het zoeken van een ‘launching customer’. Sensazione helpt je met de positionering van je bedrijf en de voorbereiding van de marketing;

 

  • Introductie op de markthet spel is begonnen. Sensazione gaat met je op zoek naar je toekomstige klanten waarna verdere groei gerealiseerd kan worden.

 

Fasen bij een ondernemer:

  • Onderzoeksfase: in deze fase gaat het vooral om de probleemanalyse. Waar loop je tegen aan als ondernemer? Wat zijn je bottlenecks? Wat wil je bereiken? Daarbij wordt op maat een plan van aanpak gemaakt;

 

  • Uitvoeringsfase:onder begeleiding van Sensazione wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak;

 

  • Evaluatie en bijsturing: tijdens het traject wordt er geëvalueerd en bijgestuurd.

 

Betrokkenheid

Als deelnemer krijg jij een stevig commitment van Sensazione op jouw succes. Wij houden echt niet steeds je handje vast maar wij willen wel van jouw onderneming een gezond bedrijf maken.

Doelstelling

De doelstelling van Sensazione is dat jij binnen 3 jaar ‘self sustainable’ bent. Indien wij hier samen niet in slagen, zijn onze gezamenlijke doelstellingen mislukt en hoeft onze fee niet betaald te worden. Dus: heb jij als ondernemer uiteindelijk geen succes dan hebben wij onvoldoende toegevoegde waarde geleverd en ben je ons niets verschuldigd.

Interesse

Interesse gewekt? Bel ons en wij starten met een kennismakingsgesprek.